Skip to main content

Employment Judge Retirement: Harper MBE Ymddeoliad Barnwr Cyflogaeth: Harper MBE

Employment Judge Roger Alan Harper MBE retires with effect from 1 July 2020.

Notes to editors 

Employment Judge Harper MBE (65) was admitted as a Solicitor in 1979 and called to the Bar (L) in 1994. He was appointed a part-time Chairman of Employment Tribunals in 1992, a part-time Immigration Judge (Immigration and Asylum Chamber) in 2006 and a Salaried Employment Judge in 2010. He was appointed a Diversity and Community Relations Judge in 2012.

 

Bydd y Barnwr Cyflogaeth Roger Alan Harper MBE yn ymddeol ar y 1af o Orffennaf 2020.

Nodyn i olygyddion 

Derbyniwyd y Barnwr Cyflogaeth Harper MBE (65) yn Gyfreithiwr yn 1979 a galwyd ef i’r Bar (L) yn 1994. Cafodd ei benodi yn Gadeirydd y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth rhan-amser yn 1992, yn Farnwr Mewnfudo (Siambr Mewnfudo a Lloches) rhan-amser yn 2006 ac yn Farnwr Cyflogaeth Cyflogedig yn 2010. Fe’i penodwyd yn Farnwr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn 2012.

Related links

Sign up for alerts

Archives

All speeches and media releases prior to 2012 are available in The National Archives

Speeches archive

Media releases archive

Speeches

Speeches published on this website are personal views and do not necessarily reflect those of the judiciary as a whole.