Circuit Bench Retirement: Morgan / Ymddeoliad – Mainc y Gylchdaith: Morgan

RetirementCircuit JudgeWales

His Honour Judge David Wynn Morgan retires as a Circuit Judge with effect from 1 January 2024.

Background information

His Honour Judge Morgan was called to the Bar (Gray’s Inn) in 1976. He was appointed an Assistant Recorder in 1991, a Recorder in 1995 and a Circuit Judge in 2000. He was a Member of the Parole Board from 2002 to 2009. 


Bydd Ei Anrhydedd y Barnwr David Wynn Morgan yn ymddeol fel Barnwr Cylchdaith ar 1 Ionawr 2024.

Gwybodaeth gefndirol

Cafodd Ei Anrhydedd y Barnwr Morgan ei alw i’r Bar (Gray’s Inn) yn 1976. Fe’i benodwyd yn Gofiadur Cynorthwyol yn 1991, yn Gofiadur yn 1995 ac yn Farnwr Cylchdaith yn 2000. Roedd yn Aelod o’r Bwrdd Parôl o 2002 hyd at 2009.