District Judge (Magistrates’ Courts) Retirement: Webster / Ymddeoliad Barnwr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon): Webster

RetirementDistrict Judge (Magistrates' Court)

District Judge (Magistrates’ Courts) David Francis Webster retired with effect from 6 April 2024.

Background information

District Judge (Magistrates’ Courts) Webster was admitted as a Solicitor in 1981 and called to the Bar (Gray’s Inn) in 1993. He was appointed as a Deputy District Judge (Magistrates’ Courts) in 2003 and a District Judge (Magistrates’ Courts) in 2016.


Bu i’r Barnwr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon) David Francis Webster ymddeol ar 6 Ebrill 2024.

Gwybodaeth gefndirol

Derbyniwyd y Barnwr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon) Webster yn gyfreithiwr ym 1981 a chafodd ei alw i’r Bar (Gray’s Inn) ym 1993. Fe’i benodwyd yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon) yn 2003 ac yn Farnwr Rhanbarth (Llysoedd Ynadon) yn 2016.