Employment Judge Retirement: Harper MBE Ymddeoliad Barnwr Cyflogaeth: Harper MBE

RetirementEmployment Judge

Employment Judge Roger Alan Harper MBE retires with effect from 1 July 2020.

Notes to editors 

Employment Judge Harper MBE (65) was admitted as a Solicitor in 1979 and called to the Bar (L) in 1994. He was appointed a part-time Chairman of Employment Tribunals in 1992, a part-time Immigration Judge (Immigration and Asylum Chamber) in 2006 and a Salaried Employment Judge in 2010. He was appointed a Diversity and Community Relations Judge in 2012.

 

Bydd y Barnwr Cyflogaeth Roger Alan Harper MBE yn ymddeol ar y 1af o Orffennaf 2020.

Nodyn i olygyddion 

Derbyniwyd y Barnwr Cyflogaeth Harper MBE (65) yn Gyfreithiwr yn 1979 a galwyd ef i’r Bar (L) yn 1994. Cafodd ei benodi yn Gadeirydd y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth rhan-amser yn 1992, yn Farnwr Mewnfudo (Siambr Mewnfudo a Lloches) rhan-amser yn 2006 ac yn Farnwr Cyflogaeth Cyflogedig yn 2010. Fe’i penodwyd yn Farnwr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn 2012.