Employment Judge Retirement: Lloyd Ymddeoliad y Barnwr Cyflogaeth Lloyd

RetirementEmployment Judge

Employment Judge Brynley Lloyd retires with effect from 1 January 2021.

Notes to editors 

Employment Judge Lloyd (68) was admitted as a Solicitor in 1977. He was appointed a part-time Chairman of Employment Tribunals in 1995, an Immigration Adjudicator in 2002 and a fee-paid Immigration Judge (now known as a fee-paid Judge of the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) in 2006. He was appointed an Employment Judge in 2009.

 

Bydd y Barnwr Cyflogaeth Brynley Lloyd yn ymddeol ar y 1af o Ionawr 2021

Nodiadau i olygyddion 

Cafodd y Barnwr Cyflogaeth Lloyd (68) ei dderbyn fel Cyfreithiwr yn 1977. Fe’i penodwyd yn Gadeirydd Rhan-amser yn y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth yn 1995, yn Ddyfarnwr Mewnfudo yn 2002 ac yn Farnwr Mewnfudo sy’n derbyn ffi (a elwir bellach yn Farnwr sy’n derbyn ffi yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Mewnfudo a Lloches) yn 2006. Fe’i penodwyd yn Farnwr Cyflogaeth yn 2009.