Resident Judge of the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Retirement: Davidge / Ymddeoliad Barnwr Preswyl y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Mewnfudo a Lloches): Davidge

RetirementResident JudgeImmigration and Asylum Chamber (First-Tier)

Resident Judge Elisabeth Mary Davidge retires with effect from 1 June 2024.

Background information

Resident Judge Davidge was admitted as a Solicitor in 1986. She was appointed a Legal Member of the Mental Health Review Tribunal in 2003, a Lawyer Chairman of the Rent Assessment Panel in 2006, a Fee-paid Immigration Judge in 2006 and a Judge of the First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) in 2009. She was appointed a Deputy Upper Tribunal Judge (Immigration and Asylum Chamber) in 2010, a Judge of the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) in 2011 and Resident Judge of the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) in 2022.


Bydd y Barnwr Preswyl Elisabeth Mary Davidge yn ymddeol ar y 1af o Fehefin 2024.

Gwybodaeth gefndirol

Derbyniwyd y Barnwr Preswyl Davidge yn gyfreithiwr ym 1986. Cafodd ei phenodi’n Aelod Cyfreithiol o’r Tribiwnlys Adolygiadau Iechyd Meddwl yn 2003, Cadeirydd Cyfreithiwr y Panel Asesu Rhent yn 2006, Barnwr sy’n Derbyn Ffi yn y Tribiwnlys Mewnfudo yn 2006 ac fe’i phenodwyd yn Farnwr Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol) yn 2009. Fe’i phenodwyd yn Ddirprwy Farnwr yr Uwch Dribiwnlys (Siambr Mewnfudo a Lloches) yn 2010, yn Farnwr y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Mewnfudo a Lloches) yn 2011 ac yn Farnwr Preswyl y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Mewnfudo a Lloches) yn 2022.