Senior Circuit Judge Retirement: Rees Ymddeoliad Yr Uwch Farnwr Cylchdaith: Rees

RetirementSenior Circuit Judge

Her Honour Judge Eleri Mair Rees retires as a Senior Circuit Judge with effect from 7 December 2019.

Notes to editors 

Her Honour Judge Rees (66) was called to the Bar (G) in 1975 and elected a Bencher in 2013. She was appointed a Member of the Magisterial Committee for the Judicial Studies Board in 1989, Deputy District Judge (Magistrates’ Courtss) in 1992, a District Judge (Magistrates’ Courtss) in 1994, an Assistant Recorder in 1998, a Recorder in 2000 and a Circuit Judge and Liaison Judge for the Welsh Language in 2002. She was appointed a Senior Circuit Judge, Resident Judge, Cardiff Crown Court and Recorder of Cardiff in 2012.

 

Bydd Ei Hanrhydedd Y Barnwr Eleri Mair Rees yn ymddeol o fod yn Uwch Farnwr Cylchdaith ar y 7fed o Ragfyr 2019. 

Nodiadau i olygyddion 

Galwyd ei Hanrhydedd y Barnwr Rees (66) i’r bar (G) yn 1975 ac fe’i hetholwyd yn Feinciwr yn 2013. Fe’i penodwyd yn aelod o Bwyllgor Ynadon y Bwrdd Astudiaethau Barnwrol yn 1989, yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth (llysoedd ynadon) yn 1992, yn Farnwr Rhanbarth (llysoedd ynadon) yn 1994, yn Gofiadur Cynorthwyol yn 1998, yn Gofiadur yn 2000 ac yn Farnwr Cylchdaith a Barnwr Cyswllt y Gymraeg yn 2002. Fe’i penodwyd yn Uwch Farnwr Cylchdaith, yn Farnwr Preswyl Llys y Goron Caerdydd ac yn Gofiadur Caerdydd yn 2012.