Circuit Judge Appointment: Hywel James Penodi Barnwr Cylchdaith: Hywel James

AppointmentCircuit JudgeWales

The Queen has appointed Hywel Dylan James to be a Circuit Judge on the advice of the Lord Chancellor, the Right Honourable Robert Buckland QC MP and the Lord Chief Justice of England and Wales, the Right Honourable The Lord Burnett of Maldon.

The Lord Chief Justice has deployed him to the Wales Circuit, based at Cardiff Civil and Family Justice Centre with effect from 26 July 2021.

Background Information

Hywel Dylan James, aged 59, will be known as His Honour Judge Hywel James. He was admitted to the Roll in 1986. He was appointed as a Deputy District Judge in 2004 and as a District Judge in 2010.

 

Mae’r Frenhines wedi penodi Hywel Dylan James yn Farnwr Cylchdaith yn unol â chyngor yr Arglwydd Ganghellor, y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland CF AS ac Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Burnett o Maldon.

Mae’r Arglwydd Brif Ustus wedi’i neilltuo i Gylchdaith Cymru, a bydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil a Theulu Caerdydd o’r 26ain o Orffennaf 2021 ymlaen.

Gwybodaeth gefndirol

Bydd Hywel Dylan James, sy’n 59 mlwydd oed, yn cael ei adnabod fel Ei Anrhydedd y Barnwr Hywel James. Cafodd ei dderbyn i’r Rhôl yn 1986. Cafodd ei benodi’n Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 2004 ac yn Farnwr Rhanbarth yn 2010.