Senior Circuit Judge, Designated Family Judge Appointment: Hopkins KC / Uwch Farnwr Cylchdaith, Penodi Barnwr Teulu Dynodedig: Hopkins CB

AppointmentSenior Circuit JudgeWales

The Lady Chief Justice of England and Wales, the Right Honourable The Baroness Carr Of Walton-On-The-Hill has appointed His Honour Judge Hopkins KC to be a Senior Circuit Judge, Designated Family Judge based at Cardiff Civil and Family Justice Centre, with effect from 2 April 2024.

Background Information

Paul Hopkins KC will continue to be known as His Honour Judge Hopkins KC. He was called to the Bar (Gray’s Inn) in 1989 and took Silk in 2009. He was appointed as a Recorder in 2005, as a Deputy High Court Judge in the Family Division, under section 9(4) of the Senior Courts Act 1981, in 2021 and as a Circuit Judge in 2023.


Mae Arglwyddes Brif Ustus Cymru a Lloegr, Y Gwir Anrhydeddus Y Farwnes Carr o Walton-on-the-Hill wedi penodi Ei Anrhydedd y Barnwr Hopkins CB i fod yn Uwch Farnwr Cylchdaith, Barnwr Teulu Dynodedig, a bydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Gyfiawnder Sifil a Theulu Caerdydd. Daw’r penodiad i rym o’r 2il o Ebrill 2024. 

Gwybodaeth Gefndirol

Bydd Paul Hopkins CB yn parhau i gael ei adnabod fel Ei Anrhydedd y Barnwr Hopkins CB. Galwyd ef i’r Bar (Gray’s Inn) ym 1989 a daeth yn Gwnsler y Frenhines yn 2009. Fe’i benodwyd yn Gofiadur yn 2005, yn Ddirprwy Farnwr yr Uchel Lys yn yr Adran Deulu, o dan adran 9(4) Deddf Uwch Lysoedd 1981, yn 2021 ac yn Farnwr Cylchdaith yn 2023.