Skip to main content

The Business and Property Courts in Wales / Y Llys Busnes Ac Eiddo Yng Nghymru

The Business & Property Courts in Cardiff combine and co-ordinate the specialist civil jurisdictions of the High Court and Civil and Family Justice in Cardiff, to provide a shared judicial and administrative resource dedicated to the efficient and effective handing of commercial and property related litigation in the Wales.

The main specialist civil jurisdictions operating in the Business and Property Courts in Cardiff are the Circuit Commercial Court, the Business List, the Technology and Construction Court, the Insolvency and Companies List, and the Property, Trusts and Probate List, but there is scope for cases in the other Business and Property lists to be case managed and/or heard in Cardiff, in accordance with the Business and Property Courts Practice Direction.

Mae’r Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghaerdydd yn cyfuno ac yn cydlynu awdurdodaethau sifil arbenigol yr Uchel Lys a Chyfiawnder Sifil a Theulu yng Nghaerdydd, er mwyn darparu adnodd barnwrol a gweinyddol a rennir sy’n ymroddedig i ymdrin ag ymgyfreitha masnachol ac eiddo yn effeithlon ac yn effeithiol yng Nghymru.

Y prif awdurdodaethau sifil arbenigol sy’n gweithredu yn y Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghaerdydd yw Llys Masnach y Gylchdaith, y Rhestr Fusnes, y Llys Technoleg ac Adeiladwaith, y Rhestr Ansolfedd a Chwmnïau, a’r Rhestr Eiddo, Ymddiriedolaethau a Phrofiant, ond mae modd i achosion yn y rhestrau Busnes ac Eiddo eraill gael eu rheoli a/neu eu gwrando yng Nghaerdydd, yn unol â Chyfarwyddyd Ymarfer y Llysoedd Busnes ac Eiddo.