Skip to main content

Contact information for the B&PCs in Wales / Gwybodaeth gyswllt ar gyfer y Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghymru

Y Llys Busnes Ac Eiddo Yng Nghymru / The Business And Property Courts In Wales
Canolfan Llysoedd Sifil Caerdydd / Cardiff Civil Justice Centre

2 Stryd Y Parc / 2 Park Street

Caerdydd / Cardiff

CF10 1ET

Phone / Ffôn: 02920 376412

Email / E-bost: BPC.Cardiff@justice.gov.uk