Appointment of a Salaried Judge of the Mental Health Review Tribunal for Wales: Butcher / Penodi Barnwr Cyflogedig ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru: Butcher

AppointmentJudgeWales

The Lord Chancellor, The Right Honourable Alex Chalk KC MP, has appointed Christine Butcher to be a Salaried Judge of the Mental Health Review Tribunal for Wales, with effect from 1 May 2024.

Background Information

Christine Butcher will be known as Judge Butcher. She was admitted to the Roll of Solicitors in 2000. She was appointed as a Fee-paid Member of the Mental Health Tribunal (Wales) in 2012 and in 2013, she was appointed as a Fee-paid Member of the First-tier Tribunal, assigned to the Social Entitlement Chamber. In 2021, she was appointed as a Fee-paid Judge of the Mental Health Review Tribunal (Wales), a Fee-paid Employment Judge and a Fee-paid Judge of the First-tier Tribunal, assigned to the Health, Education and Social Care Chamber.


Penodi Barnwr Cyflogedig ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru: Butcher

Mae’r Arglwydd Ganghellor, Y Gwir Anrhydeddus Alex Chalk CB AS, wedi penodi Christine Butcher yn Fanwr Cyflogedig yn Nhribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru, yn weithredol o 1 Mai 2024.

Gwybodaeth Gefndirol

Bydd Christine Butcher yn cael ei hadnabod fel y Barnwr Butcher. Cafodd ei derbyn i’r Gofrestr Cyfreithwyr yn 2000. Fe’i penodwyd yn Aelod o Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn 2012, ac yn 2013 fe’i penodwyd yn Aelod o’r Tribiwnlys Haen Gyntaf, yn y Siambr Hawliau Cymdeithasol.  Yn 2021, fe’i penodwyd yn Farnwr y telir ffi iddi yn Nhribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru, yn Farnwr Cyflogaeth y telir ffi iddi ac yn Farnwr y telir ffi iddi yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf, yn y Siambr Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol.