Appointment of a Salaried Judge of the Mental Health Review Tribunal for Wales: Payne / Penodi Barnwr Cyflogedig ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru: Payne

AppointmentJudgeWales

The Lord Chancellor, The Right Honourable Alex Chalk KC MP, has appointed Richard Payne to be a Salaried Judge of the Mental Health Review Tribunal for Wales, with effect from 1 May 2024.

Background Information

Richard Payne will be known as Judge Payne. He was admitted to the Roll of Solicitors in 1992. He was appointed as a Chairman of the Residential Property Tribunal (Wales) in 2008. In 2017 He was appointed as President of the Residential Property Tribunal in Wales.


Penodi Barnwr Cyflogedig ar gyfer Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru: Payne

Mae’r Arglwydd Ganghellor, Y Gwir Anrhydeddus Alex Chalk CB AS, wedi penodi Richard Payne yn Fanwr Cyflogedig yn Nhribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru, yn weithredol o 1 Mai 2024.

Gwybodaeth Gefndirol

Bydd Richard Payne yn cael ei adnabod fel y Barnwr Payne. Cafodd ei dderbyn i’r Gofrestr Cyfreithwyr yn 1992. Fe’i penodwyd yn Gadeirydd yn Nhribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn 2008. Yn 2017 fe’i penodwyd yn Llywydd Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru.